Extratömning, sophämtning

LÄS MER

Här kan du beställa en extratömning av ditt sopkärl. Det finns olika prisnivå på tömning beroende på hur snart tömning måste ske.

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter se här.

Frågor om e-tjänsten

Kontakta oss
info@avfallskaraborg.se
0500-498185
avfallskaraborg.se/

Personuppgiftsansvarig

Direktionen för Avfall & Återvinning Skaraborg
info@avfallskaraborg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa