Abonnemangsändring/kärlbyte

LÄS MER

OBS! På grund av brist på kärl tar kärlbyten/byte av abonnemang längre tid än önskvärt då det för närvarande är hårt tryck på kärlleverantören vilket innebär längre leveranstider. Detta är inget vi kan påverka och leverantören jobbar på att komma i kapp med sina leveranser

Här kan du som villakund anmäla byte av kärl eller anmäla ändring av abonnemang. Vi genomför ändringen så snart vi har möjlighet. OBS! Priser i tjänsten är enligt 2024-års taxa!

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter se här.

Frågor om e-tjänsten

Kontakta oss
info@avfallskaraborg.se
0500-498185
avfallskaraborg.se/

Personuppgiftsansvarig

Direktionen för Avfall & Återvinning Skaraborg
info@avfallskaraborg.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa