Ansökan om uppehåll i sophämtning, latrinhämtning och slamtömning

LÄS MER

Här kan ni ansöka om uppehåll i sop och latrinhämtning samt slamtömning. För sop och latrinhämtning gäller det att fastigheten kommer att stå onyttjad under en period om minst 6 månader. För slamtömning gäller minst ett år samt att anläggningen ska vara tömd.

Om du inte har möjlighet att signera med bankid, skriv ut blankett och skicka in till oss.

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter se här.

Frågor om e-tjänsten

Kontakta oss
info@avfallskaraborg.se
0500-498185
avfallskaraborg.se/

Personuppgiftsansvarig

Direktionen för Avfall & Återvinning Skaraborg
info@avfallskaraborg.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa