Abonnemangsändring/nybeställning sophämtning flerbostadshus

LÄS MER

Här kan du beställa sophämtning eller ändra ditt befintliga sophämtningsabonnemang för flerbostadshus. Priser som presenteras i tjänsten är i enlighet med 2024 års taxor.

OBS! Om du vill starta tömning av underjordsbehållare eller krantömmande behållare ovan jord, kontakta oss innan behållare installeras! Maila kontaktuppgifter samt vilken fastighet som avses till info@avfallskaraborg.se så återkommer någon till er. Här hittar ni Regelverk för underjordsbehållare

OBS! Om ni vill starta insamling av förpackningar, vänd er till någon av våra auktoriserade entreprenörer för att beställa abonnemang

Frågor om e-tjänsten

Kontakta oss
info@avfallskaraborg.se
0500-498185
avfallskaraborg.se/

Personuppgiftsansvarig

Direktionen för Avfall & Återvinning Skaraborg
info@avfallskaraborg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa