Anmälan samlokaliserad verksamhet

LÄS MER

Här anmäler du samlokaliserad verksamhet. En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som använder samma avfallskärl för förpackningar som hushållen i ett flerbostadshus eller specialboende.

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
dataskyddsombud@skovde.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa