Anmälan om ägarbyte vid försäljning och köp av fastighet

LÄS MER

För att kunna genomföra anmälan om ägarbyte måste du känna till fastighetens fastighetsbeteckning, nya köparens person- och adressuppgifter samt tillträdesdatum enligt lagfart. Alla dessa uppgifter hittar du i köp- och säljkontraktet. Ditt ärende kan ej behandlas innan dessa uppgifter lämnats.

Om du som köpare gör anmälan, undvik att logga in med bankID, då blir fälten som avser säljaren inte förifyllda per automatik. OBS! Priser som presenteras i e-tjänsten är enligt 2024-års taxa!

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter se här.

Frågor om e-tjänsten

Kontakta oss
info@avfallskaraborg.se
0500-49 81 85

Personuppgiftsansvarig

Direktionen för Avfall & Återvinning Skaraborg
info@avfallskaraborg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa