Beställning av matavfallspåsar flerbostadshus

LÄS MER

Här kan du beställa matavfallspåsar till flerbostadshus samt bostadsrättföreningar och samfälligheter som har hämtning likt flerbostadshus. Tänk på att leveranstiden av påsar är minst en vecka!

Frågor om e-tjänsten

Kontakta oss
info@avfallskaraborg.se
0500-498185
avfallskaraborg.se/

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
dataskyddsombud@skovde.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa