Beställning av latrinkärl

LÄS MER

Här kan du beställa latrinkärl inför sommarsäsong 2024.

Du vet väl om att det finns andra prisvärda lösningar för toalettavfall istället för latrinkärl?
Det finns flera olika toalettlösningar på marknaden bl.a. mulltoa, frystoalett och
förbränningstoalett.
Restprodukten från toaletten komposteras (för kompostering av latrin krävs
tillstånd från miljömyndigheten i din kommun) eller slängs som brännbart avfall i
det gröna avfallskärlet för hushållssopor (gäller aska från förbränningstoalett).

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter se här.

Frågor om e-tjänsten

Kontakta oss
info@avfallskaraborg.se
0500-498185
avfallskaraborg.se/

Personuppgiftsansvarig

Direktionen för Avfall & Återvinning Skaraborg
info@avfallskaraborg.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa